POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE

        Advances in Andrology Online
        Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
e-ISSN 2353-8791
ICV 2017:69,63
  
POBIERZ PLIK PDF

POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE, 2017, 4 (2)


»  -Katarzyna Chojnacka i Barbara Bilińska
»  -Iwona Rotter
»  -Aleksandra Rosiak i wsp. Część I
»  -Aleksandra Rosiak i wsp. Część II
»  -Sprawozdanie i streszczenia wykładów z Konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
»  -Andrologia Kliniczna – sprawozdanie z przebiegu szkolenia – Artur Pietrusa


SPIS TREŚCI

O czasopiśmie

Artykuły poglądowe 

Katarzyna Chojnacka, Barbara Bilińska: Rola interleukiny 1α w procesie przebudowy bariery krewjądro 

Iwona Rotter: Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych na męski układ płciowy

Aleksandra Rosiak, Kamil Gill, Joanna Jakubik, Michał Kupś, Łuksza Patorski, Rafał Kurzawa, Małgorzata Piasecka: Czy zaawansowany wiek ojcowski ma wpływ na sukces rozrodczy? Część I: Ocena wybranych parametrów seminologicznych

Aleksandra Rosiak, Kamil Gill, Joanna Jakubik, Michał Kupś, Łuksza Patorski, Rafał Kurzawa, Małgorzata Piasecka: Czy zaawansowany wiek ojcowski ma wpływ na sukces rozrodczy? Część II: Rozwój zarodka, uzyskanie ciąży oraz zdrowie potomstwa

Sprawozdanie i streszczenia wykładów z Konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 19. Dzień Andrologiczny

Andrologia Kliniczna – sprawozdanie z przebiegu szkolenia w ramach Europejskiej Akademii Andrologii – Artur Pietrusa

Instrukcje dla autorów

Recenzencji Prac opublikowanych w 2017 r.