POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE

        Advances in Andrology Online
        Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
e-ISSN 2353-8791
ICV 2017:69,63
  
POBIERZ PLIK PDF

POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE, 2018, 5 (1)


»  -K. Marchlewska i wsp.
»  -A. Kolasa-Wołosiuk i B. Wiszniewska
»  -Rekomendacje dotyczące postępowania w skrzywieniu prącia
»  20. Dzień Andrologiczny


SPIS TREŚCI

O czasopiśmie

Artykuły poglądowe 

Katarzyna Marchlewska, Renata Walczak-Jędrzejowska, Jolanta Słowikowska-Hilczer: Wpływ hormonów tarczycy na gonadę męską

Agnieszka Kolasa-Wołosiuk, Barbara Wiszniewska: Substancje chemiczne zaburzające gospodarkę hormonalną a zdrowie reprodukcyjne mężczyzn

Rekomendacje medyczne

K. Hatzimouratidis (przewodniczący), I. Eardley, F. Giuliano, I. Moncada, A. Salonia: Rekomendacje dotyczące postępowania w skrzywieniu prącia. Tłumaczenie i przygotowanie wersji polskiej: Marta Skrodzka, Jolanta Słowikowska-Hilczer

Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 20. Dzień Andrologiczny oraz VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Innowacyjne Technologie w Medycynie – Dni Trzech Kultur

Instrukcje dla autorów