POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE

        Advances in Andrology Online
        Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
e-ISSN 2353-8791
ICV 2017:69,63
  
POBIERZ PLIK PDF

AHEAD OF PRINT


KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ANDROLOGICZNEGO – 20. DZIEŃ ANDROLOGICZNY
ORAZ VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE –
DNI TRZECH KULTUR

Lublin, 26–27.10.2018; www.pta2018.pl