POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE

        Advances in Andrology Online
        Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
e-ISSN 2353-8791
ICV 2017:69,63
  
POBIERZ PLIK PDF

Komitet redakcyjny


KOMITET REDAKCYJNY
Redaktor naczelny/adres redakcji: dr hab. n. med., prof. nadzw. PUM Małgorzata Piasecka  Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 71–210 Szczecin, ul. Żołnierska 48 tel.: +48 91 48 00 917(908), e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl

Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 91–425 Łódź, ul. Sterlinga 5 tel.: +48 42 63 30 705, e-mail: jolanta.slowikowska-hilczer@umed.lodz.pl

Redaktor pomocniczy: dr n. med. Kamil Gill Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 71–210 Szczecin, ul. Żołnierska 48 tel.: +48 91 48 00 917(908), e-mail: kamilgill@wp.pl

Sekretarz redakcji: dr hab. n. med. Agnieszka Kolasa-Wołosiuk Zakład Histologii i Embriologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 70–131 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72 tel.: +48 91 46 61 824, e-mail: agnieszka.kolasa@pum.edu.pl

Skarbnik redakcji: dr hab. n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 91–425 Łódź, ul. Sterlinga 5 tel.: +48 42 63 30 705, e-mail: renata.walczak-jedrzejowska@umed.lodz.pl

Członkowie komitetu redakcyjnego:

dr n. med. Szymon Bakalczuk, Lublin

dr n. med. Leszek Bergier, Kraków

prof. dr hab. n. biol. Barbara Bilińska, Kraków

prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz, Białystok

prof., MD, PhD Aleksander Giwercman, Malmö, Sweden

PhD Yvonne Lundberg Giwercman, Malmö, Sweden

prof., PhD (UPE/NMMU) and PhD (US) Gerhard Van der Horst, Republika Południowej Afryki (Bellville, Republic of South Africa)

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel, Warszawa 

prof. dr hab. n. med. Piotr Jędrzejczak, Poznań

dr hab. n. med., prof. UMK Roman Kotzbach, Bydgoszcz

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula, Łódź

lek. med. Robert Kulik, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska, Szczecin

dr hab. n. med. Grzegorz Ludwikowski, Bydgoszcz

prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś, Wrocław

MD, PhD, DMSc Ewa Rajpert-De Meyts, Kopenhaga, Dania (Copenhagen, Denmark)

dr n. med. Aleksandra Robacha, Łódź

dr n. med. Maria Szarras-Czapnik, Warszawa