POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE

Advances in Andrology Online
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
e-ISSN 2353-8791
ICV 2017:69,63
  
POBIERZ PLIK PDF

Finansowanie - DUN


25 maja 2017 r. Polskie Towarzystwo Andrologiczne
uzyskało decyzję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotyczącą finansowania Postępów Andrologii Online
na lata 2017–2018.