POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE

Advances in Andrology Online
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
e-ISSN 2353-8791
ICV 2017:69,63
  
POBIERZ PLIK PDF

-Czynniki genetyczne w patogenezie łagodnego rozrostu prostaty


»  -KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANDROLOGICZNEGO - SPRAWOZDANIE I STRESZCZENIA
»  -Czynniki genetyczne w patogenezie łagodnego rozrostu prostaty
»  -Hyperthermia and sperm quality – a risk factor for male infertility or contraceptive target
»  -Bakteriospermia i jej wpływ na parametry nasienia mężczyzn
»  -Europejski Kongres Andrologiczny - sprawozdanie z przebiegu - Jolanta Słowikowska-Hilczer


Analiza molekularna genów związanych z androgenami, ich metabolizmem oraz z regulacją procesów stanów zapalnych wydaje się być istotna w aspekcie badania przyczyn łagodnego rozrostu prostaty. Znajomość polimorfizmów genów ważnych w etiologii rozrostu gruczołu krokowego może pomóc w badaniu przesiewowym ryzyka choroby oraz w zrozumieniu złożonych interakcji związanych z genezą i postępem choroby. W dostępnym piśmiennictwie brakuje jednoznacznych doniesień o istotnych markerach genetycznych w łagodnym rozroście prostaty. Istnieje jednak duża liczba publikacji naukowych wskazujących na marginalny związek określonych polimorfizmów z ryzykiem i objawami łagodnego rozrostu prostaty. Stąd też istotne są poszukiwania w obrębie dużych populacji, molekularnych markerów i określenie ich możliwej roli w patogenezie i obrazie klinicznym łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.