POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE

Advances in Andrology Online
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
e-ISSN 2353-8791
ICV 2017:69,63
  
POBIERZ PLIK PDF

POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE, 2021, 8 (1)


»  -Stanowisko Polskiego Towarzystwa Andrologicznego na temat wpływu zakażenia wirusem Sars-Cov-2 na męski układ rozrodczy
»  -Patogeneza nowotworów zarodkowych jąder w świetle najnowszych badań
»  -Biopsja jądra z użyciem mikroskopu operacyjnego (m-TESE)


SPIS TREŚCI

O czasopiśmie  

Stanowisko PTA

Szymon Bakalczuk, Grzegorz Jakiel, Piotr Jędrzejczak, Jolanta Słowikowska-HilczerArtur Wdowiak, Jan Karol Wolski
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Andrologicznego na temat wpływu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na męski układ rozrodczy

Artykuły poglądowe

Ewa Rajpert-De Meyts
Patogeneza nowotworów zarodkowych jąder w świetle najnowszych badań

Jan Karol Wolski
Biopsja jądra z użyciem mikroskopu operacyjnego (m‑TESE)


Instrukcje dla autorów

Informacja o książce pod redakcją naukową Jolanty Słowikowskiej-Hilczer
Andrologia. Zdrowie mężczyzny. Od fizjologii do patologii